facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IX KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

W środę 9 marca na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 3, odbędzie się drugi etap IX Konkursu Wiedzy Technicznej. Nagrodami w konkursie są indeksy na kierunek informatyka oraz edukacja techniczno-informatyczna na Wydziale INoM UŚ. Pierwszy etap organizowany na terenie szkół średnich wyłonił czteroosobowe reprezentacje szkół województwa, które w drugim etapie będą zmagały się z testem sprawdzającym wiedzę z różnych dziedzin: fizyki, matematyki, informatyki, a także przedmiotów ogólnotechnicznych. Patronat nad konkursem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Prezydenci Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Opiekę merytoryczną i nadzór organizacyjny nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.