facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 8 marca o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. zatwierdzenie umów o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz między Uniwersytetem Śląskim a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, a także zatwierdzenie wniosków o Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wniosków o srebrne i złote Odznaki "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego".

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.