facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania z kulturą i historią - podsumowanie

Już po raz piąty Miejski Dom Kultury "Zawodzie" zorganizował zarówno interesująco prowadzone, jak i pouczające "Spotkania z kulturą i historią". Renoma spotkań zakończonych konkursem z wartościowymi nagrodami spowodowała, że wzięły w nich udział liczne szkoły podstawowe i gimnazja. Opiekę merytoryczną nad tegoroczną edycją z finałem 23 maja 2001 r. sprawował Instytut Nauk o Kulturze - Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. - W poprzednich latach zajmowaliśmy się obyczajami, zwyczajami, historią starożytnego Rzymu, Egiptu, Grecji oraz dorobkiem artystycznym i życiem Fryderyka Chopina - mówi Helmut Cober, dyrektor MDK "Zawodzie". Tym razem "Spotkania" poświęcone zostały mitologiom świata. Młodzież z licznych szkół przygotowywała się do wieńczącego jak zwykle kolejną edycję konkursu podczas przygotowanych w MDK "Zawodzie" miniwykładów i szkolnych lekcji. - 21 maja odbył się szeroki finał konkursu z testami, na które odpowiadało 49 uczniów, a w ścisłym finale zmagali się uczniowie pięciu szkół - podaje starszy instruktor Barbara Byrczek-Czerwińska z "Zawodzia". Opiekę merytoryczną nad piątą już edycją z finałem 23 maja sprawował Instytut Nauk o Kulturze - Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, a jurorami zostali dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Piotr Hołdyk, przewodniczący Koła Naukowego Kulturoznawców UŚ i Anna Jarząbek z MDK "Zawodzie". Uznali oni, że pierwsze miejsce bezapelacyjnie należy do Sławomira Świąteckiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 (opiekun Helena Zajączkowska). Drugie miejsce zajął Artur Kocurek z ZSO 11 (opiekun Krystyna Polańska i Dorota Szaleniec), trzecie równorzędne zdobyły Sandra Gocel SP 2 (opiekun Sonia Gogulla), Justyna Pietnoczka i Magdalena Wolny - obie z ZSO 13 pod opieką Heleny Zajączkowskiej, zaś czwartym miejscem uhonorowano Karola Kańskiego z ZSO 11 (opiekun Krystyna Polańska i Dorota Szaleniec). Nagrodzono ich m.in. odtwarzaczem CD, walkmanem, zestawami filiżanek, radiem, leżakiem. Wszystkie nagrody ufundował MDK "Zawodzie", który nie tylko oczekuje na pieniądze gminy, ale potrafi również wygospodarować je dzięki własnej pomysłowości. (BS) - Dziennik Zachodni, czwartek 24-05-2001

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.