facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II FORUM GEOGRAFÓW POLSKICH

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i Komitet Nauk Geograficznych PAN są organizatorami II Forum Geografów Polskich: Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce, które odbędzie się 14 i 15 marca w siedzibie Wydziału NoZ, w Sosnowcu. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy reprezentujący polskie ośrodki naukowe samodzielni pracownicy naukowi z zakresu geografii. Pierwsze forum odbyło się w 2004 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uroczyste otwarcie, w którym będzie uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, odbędzie się 14 marca o godz. 10.00 w międzywydziałowej auli UŚ, w Sosnowcu, ul. Będzińska 60. II Forum Geografów Polskich Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce poniedziałek 14 marca 8.30-13.00 Rejestracja uczestników (Wydział Nauk o Ziemi UŚ) 10.00 Uroczyste otwarcie obrad (Międzywydziałowa Aula – Centrum Konferencyjne przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego) Sesje referatowe: 10.30-11.00 S. Liszewski, A. Suliborski Kształcenie geografów na poziomie akademickim w świetle aktualnej dyskusji o „jedości geografii” 11.00-11.30 M. Z. Pulinowa Zakres wiedzy geograficznej w edukacji szkolnej 11.30-12.00 Przerwa 12.00-12.30 F. Plit, S. Kałuski, M. Jędrusik Stan wiedzy geograficznej w społeczeństwie polskim 12.30-13.00 W. Widacki O geografii w XXI wieku 13.00-14.30 Przerwa 14.30-15.00 G. Prawelska-Skrzypek Marketing wiedzy geograficznej 15.00-17.00 Dyskusja nad wszystkimi referatami 17.00-17.30 Przerwa 17.30 Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Geograficznych PAN 19:00 Spotkanie towarzyskie wtorek 15 marca 9.30-10.15 Prezentacja dorobku i zamierzeń badawczych ośrodka geograficznego na Uniwersytecie Śląskim 10.15-12.00 Zwiedzanie Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w grupach (oraz przerwa) 12.30 Wycieczka do Huty Katowice lub w obszar intensywnych zmian antropogenicznych środowiska geograficznego – Knurów i okolice

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.