facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz prof. zw. dr. hab. Wojciecha Kalagi

W sobotę 12 grudnia 2009 r. o godz. 17:00 w sali Rady Wydziału w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu (ul. gen. Grota-Roweckiego 5) odbędzie się uroczystość związana z 60. rocznicą urodzin prof. zw. dr. hab. Wojciecha Kalagi, dyrektora Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Wydziale Filologicznym UŚ. W czasie uroczystości Jubilatowi zostanie wręczona okolicznościowa księga pt. „Znaki, tropy, mgławice”.

W jubileuszu weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni współpracownicy i przyjaciele Jubilata. W programie spotkania znajdą się wystąpienia okolicznościowe: prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego oraz dr. Emanuela Prowera. Przewidziano m.in występ artystów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 

Wojciech Kalaga

Urodzony w 1949 roku, prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga, anglista i filozof, teoretyk literatury angielskiej, jest dyrektorem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz kierownikiem Zakładu Teorii Literatury i Kultury w tymże instytucie. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1979 uzyskał stopień doktora w dziedzinie literatury angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim a w roku 1986 habilitację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 roku jest profesorem nauk humanistycznych.

Wojciech Kalaga prowadził badania i wykładał na uniwersytetach Yale, Mannheim, Queensland i Murdoch. Jest członkiem szeregu stowarzyszeń i komitetów naukowych, w tym wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, oraz redaktorem serii wydawniczych (m in. „Literary and Cultural Theory” w wydawnictwie Lang Verlag) i periodyku „ER(R)GO: Teoria – Literatura – Kultura”.

Wśród publikacji Wojciecha Kalagi znajdują się monografie, w tym „Nebulae of Discourse: Interpretation, Textuality, and the Subject” (wydana w 1997 r., następnie przetłumaczona na język polski i czeski), tomy zbiorowe redagowane lub współredagowane oraz wiele artykułów naukowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.