facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Polski Klub Ekologiczny zapraszają na wykład Dobrowolne zobowiązania ekologiczne - nowoczesne narzędzie zarządzania środowiskiem, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak z Politechniki Śląskiej i Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie odbędzie się w czwartek 3 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie Jak rozumieć dobrowolne zobowiązania ekologiczne? Czy jest to segregowanie śmieci, oszczędzanie w domu wody, chodzenie na zakupy z płócienną torbą? Z pewnością tak. Są to przecież małe, poczynione przez nas postanowienia, aby ulżyć otaczającemu nas środowisku. Istnieje jednak jeszcze jeden, szerszy wymiar tego zjawiska w postaci zakładów przemysłowych lub całych gałęzi przemysłu, które w drastyczny sposób wpływają, zazwyczaj negatywnie, na otaczającą nas przyrodę. Czy „oni” też mogą się do czegoś dobrowolnie zobowiązać, aby ulżyć środowisku? Z pewnością tak. Jak się to robi w praktyce, jakie istnieją ku temu narzędzia? Z pewnością dowiemy się tego śledząc działalność Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, któremu od wielu lat przewodniczy prof. Zygfryd Nowak z Politechniki Śląskiej. Podczas wykładu będziemy mieli okazję zapytać, ile tak naprawdę w tym wszystkim jest dobrowolności, a ile narzuconych reguł prawnych czy naszego, niekiedy nieświadomego działania, choćby przy wyborze zakupu produktów, które są oznaczone jako przyjazne dla środowiska. Poczujmy siłę naszych portfeli, jako konsumentów kształtujących produkcję przemysłowych gigantów poprzez nasz jednostkowy wybór w supermarkecie. Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2004/2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.