facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE Z KAZIMIERZEM KUTZEM

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych zaprasza na spotkanie z Senatorem RP Kazimierzem Kutzem. Spotkanie zatytułowane Śląsk perłą w koronie? odbędzie się w poniedziałek 7 marca o godz. 11.10 w II sali sympozjalnej WNS, Katowice, ul. Bankowa 11.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.