facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Rodziny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego zapraszają w dniu 24 maja 2001 r. o godz. 9:00 na konferencję naukową Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu. Głownym celem konferencji jest promocja instytucji wolontariatu i utrwalenie jej znaczenia, ukazanie nowych form i obszarów działalności wolontariatu w Województwie Śląskim, zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej motywacji do działań na rzecz innych. Program konferencji: 9.00-9.25 Uroczyste otwarcie konferencji Wygłoszenie słowa wstępnego: Wojewoda Śląski - prof. dr hab. Wilibald Winkler, Marszałek Województwa Śląskiego – dr Jan Olbrycht 9.25 -10.00 Część pierwsza - sesja posterowa Wolontariat w służbie rodziny, przykłady dobrej praktyki - sesja przygotowana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 10.00 - 11.30 Część druga - wystąpienia i dyskusja • Współpraca wolontariatu z administracją publiczną przy realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej – Halina Misiewicz • Uczniowski wolontariat jako metoda wychowawcza - mgr Piotr Skrzypecki • Wolontariat na rzecz rodziny w Kościele na przykładzie Archidiecezji Katowickiej – ks. dr hab. Henryk Krzysteczko 11.30-11.45 Przerwa 11.45 - 12.45. Cześć trzecia - wystąpienia, otwarcie i zwiedzanie wystawy • Dziecko niepełnosprawne jako dar i zadanie - dr n. med. Grzegorz Spyrka • Wprowadzenie do wystawy: Dziecko niepełnosprawne kocham takie jakie jest, dlatego że jest ! – Przedstawiciel Stowarzyszenia „po Pierwsze Rodzina” Otwarcie wystawy przez Grzegorza Szpyrkę, • Zwiedzanie wystawy 12.45 - 13.30 Część czwarta - wystąpienia i dyskusja • Wolontariat - nowe spojrzenie na pracę społeczną – mgr Anna Kruczek • Wolontariat w służbie człowieka chorego w okresie terminalnym wzór odpowiedzi na jego potrzeby - dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 13.30 -14.00 Część końcowa konferencji • Dyskusja, wręczenie zaświadczeń o udziale w konferencji • Zakończenie konferencji Miejsce: Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice, ul. Jagiellońska 25, Sala Sejmu Śląskiego Współpraca Śląskie Kuratorium Oświaty Dział Spraw Społecznych i Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa"

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.