facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚLĄSKIE FORUM DIALOGÓW EUROPEJSKICH

W poniedziałek 21 lutego w auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach odbędzie się konferencja Śląskie Forum Dialogów Europejskich - Problemy młodzieży w Europie i nowatorskie sposoby ich rozwiązywania w Niemczech, Francji, Irlandii Północnej i Polsce. Konferencja jest częścią unijnego projektu wymiany doświadczeń organizacji i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży. Organizatorami są: Stowarzyszenie Kultura Dialogu, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont”, firma edukacyjna Mediator, Centrum Młodych Dyplomatów oraz Rada Samorządu Wydziału Nauk Społecznych UŚ i Koło Naukowe Studium Pracy Socjalnej. Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek i Michał Czarski, Marszałek Województwa Śląskiego. Program konferencji: 9:00 Rozpoczęcie i wprowadzenie w tematykę 9:15 Referaty: Problem nieobecności w szkole – doświadczenia z Francji (Regionalne Kuratorium „Academie Rennes”, Francja) Mediacje szkolne – szanse dla nowej kultury konfliktu w polskiej szkole (Manuela Pliżga-Jonarska, Polska) przerwa Ruchy skrajnie prawicowe w Niemczech i sposoby przeciwdziałania (Regionale Stelle für Ausländerangelegenheiten, Niemcy) Streetworking w Irlandii Północnej (Bob Adams, North Eastern Education & Library Board, Irlandia Północna) 13:00 Prezentacja koła naukowego WNS UŚ Podsumowanie konferencji 13:45 Zakończenie 15:30-18:30 Warsztaty „Streetworking” (NEELB, Irlandia Płn) Warsztaty „Ruchy skrajnie prawicowe w Niemczech” (RAA, Niemcy) Warsztaty „Wagary” (Regionalne Kuratorium „Academie Rennes”, Francja) Warsztaty „Wprowadzenie do mediacji” (Meditor, Polska) Prezentacje i warsztaty gości zagranicznych będą tłumaczone na język polski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.