facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O PRZEŁOMOWYCH PRACACH EINSTEINA

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na spotkanie O przełomowych pracach Einsteina - 100 lat później, związane z obchodami Światowego Roku Fizyki 2005. W czasie spotkania o wybranych zagadnieniach związanych z pracami Einsteina mówić będą naukowcy z Instytutu Fizyki UŚ: dr hab. Krzysztof Wójcik, prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka i prof. zw. dr hab. Marek Zrałek. Dyrektor Instytutu Fizyki wręczy nagrodę ufundowaną dla najlepszego studenta fizyki. Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 lutego o godz. 10.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Ogłoszenie przez UNESCO, a następnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2005 Światowym Rokiem Fizyki miało na celu uczczenie 100. rocznicy ukazania się 4 przełomowych dla rozumienia świata prac Alberta Einsteina. Program spotkania: Rozmowy o prawdach i mitach na temat prac Einsteina dr hab. Krzysztof Wójcik: Zjawisko fotoelektryczne (fundamenty teorii kwantów) prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka: Ruchy Browna (fundamenty fizyki statystycznej i teorii układów złożonych) prof. zw. dr hab. Marek Zrałek: Szczególna teoria względności Wręczenie nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki dla najlepszego studenta fizyki Nagrodę otrzyma student IV roku fizyki Adam Rej Nagroda dla najlepszego studenta będzie przyznana w tym roku po raz pierwszy. Jest wyróżnieniem za szczególne wyniki w studiowaniu lub osiągnięcia w pracy naukowej. Wnioski dotyczące kandydatów składali nauczyciele akademiccy pracujący w Instytucie. Spotkanie poprowadzą prof. dr hab. Krystian Roleder i dr Jerzy Jarosz. Swój udział zapowiedział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.