facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XIII CYKL WYKŁADÓW: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem XIII cyklu wykładów Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykłady odbywają się co tydzień w czwartek o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Kolejny wykład cyklu: Salamandry, ropuchy, żaby - alarm w sprawie płazów wygłosi dr Mariusz Rybacki z Akademii Bydgoskiej. dr Mariusz Rybacki – biolog specjalizujący się w ekologii płazów i gadów, herpetolog; pracownik Instytutu Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej i Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu o wykładzie Wszystko o płazach, czyli o zwierzętach kręgowych, które jako pierwsze opuściły – przynajmniej czasowo – swoje wodne środowisko życia. Mimo, że nastąpiło to wiele setek milionów lat temu, to do dzisiaj zamieszkują naszą planetę skutecznie rywalizując z kolejnymi, pojawiającymi się grupami zwierząt. Obecnie jednak jesteśmy świadkami zagłady tych skądinąd sympatycznych i bardzo pożytecznych stworzeń. Na całym świecie obserwuje się zanikanie całych populacji. Wiele z poznanych gatunków już bezpowrotnie wyginęło, tak jak słynna australijska żabka wychowująca swoje kijanki w żołądku. Naukowcy twierdzą, że nieodwracalnie straciliśmy prostą i całkowicie naturalną receptę na walkę z nadkwasotą żołądka. Za spadek liczebności płazów w środowisku najczęściej obwinia się człowieka: zanieczyszczenie wód ściekami, nadmiar stosowanych pestycydów spływających do zbiorników wodnych, gdzie indziej melioracja rzek czy osuszanie bagien i stawów a nawet dziura ozonowa, przyczyniają się do spadku liczebności populacji płazów. Co naprawdę im szkodzi i czy możemy zapobiec ich wymieraniu? Jakie środki są najbardziej skuteczne w ich ochronie? Czy nową normą będzie żaba z ogonem i sześcioma nogami? To tylko kilka wybranych pytań, na które zostanie udzielona odpowiedź, być może tylko po to, aby w czasie wakacyjnego odpoczynku, napawając się ciepłem obozowego ogniska, móc wsłuchać się w wieczorny rechot żab. Wszystkie wykłady w ramach cyklu są otwarte i bezpłatne, może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział w większości wykładów cyklu umożliwia studentom UŚ zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego w ramach zajęć fakultatywnych. Cykl interdyscyplinarnych wykładów dotyczących problemów środowiska, jego ochrony oraz edukacji ekologicznej będzie prowadzony przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego - specjalistów z różnych dziedzin związanych z problematyką środowiskową oraz, w ramach serii Forum Natura i wykładów Polskiego Klubu Ekologicznego, gości z innych uczelni, placówek naukowych i instytucji. Każdy wykład będzie się kończył otwartym forum dyskusyjnym na najbardziej aktualne problemy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Serdecznie zapraszamy! Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2004/2005 Dodatkowe informacje: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice ul. Bankowa 9 tel./fax: (0-32) 359 12 35 e-mail: pgacek@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.