facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POROZUMIENIE Z POLICJĄ - POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW

W piątek 11 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego podpisze porozumienie ze Śląskim Komendantem Policji w Katowicach, które umożliwi studentom UŚ czynne uczestnictwo w pracy punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw. Punkty konsultacyjne zostaną włączone w działalność na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw prowadzoną na terenie województwa śląskiego przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe. We współpracę mogą zaangażować się studenci wydziałów: Prawa i Administracji, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych oraz Teologicznego. Zgodnie z porozumieniem Uczelnia zapewni studentom niezbędną pomoc organizacyjną i opiekę naukowo-dydaktyczną. Oceny i wnioski wynikające z praktycznej realizacji wszechstronnej pomocy ofiarom przestępstw będą wykorzystywane w pracy dydaktycznej i naukowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.