facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Góry w psychologii, filozofii i kulturze” - konferencja interdyscyplinarna

11 grudnia 2009 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia „Meritum" organizuje interdyscyplinarną konferencję naukową „Góry w psychologii, filozofii i kulturze”.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • wpływ obcowania z górami na psychikę ludzką,
  • wpływ uprawiania sportów górskich na zachowanie i emocje ludzi,
  • góry jako element przyrody, ich wpływ na psychikę ludzką,
  • wymiar mistyczny: góry - człowiek,
  • wymiar symboliczny: góry - człowiek.

Więcej informacji...

Plan konferencji pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.