facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA OTWARTYM RYNKU PRACY

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego wzięli udział w roboczym spotkaniu uczelni uczestniczących w projekcie IDOL (Inclusion of The Disabled in the Open Labour Market) finansowanym ze środków programu Leonardo da Vinci, dotyczącym przygotowania studentów niepełnosprawnych do odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Spotkanie odbyło się 14 i 15 stycznia na Roehampton University w Londynie. Uniwersytet Śląski uczestniczy w projekcie od stycznia 2004 roku. Promotorem przedsięwzięcia, skupiającego uczelnie z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Bułgarii jest Uniwersytet Jagielloński. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć pracę w miejscach innych niż zakłady pracy chronionej. Zadaniem naszej uczelni w ramach projektu jest przygotowanie programów szkoleń psychologicznych skierowanych do niepełnosprawnych studentów oraz do ich rodziców. Szkolenia będą obejmowały tematykę autoprezentacji zawodowej, komunikacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, natomiast rodzice tych studentów będą pracowali nad zmianą nastawienia osoby niepełnosprawnej, jako niezdolnej do podjęcia zatrudnienia na ogólnodostępnym rynku pracy. Przedstawiciele UŚ: dr Antoni Herbowski – Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych, Anna Wandzel – konsultant ds. osób niepełnosprawnych oraz Agnieszka Kurzywilk – konsultant Biura Promocji i Karier przedstawili opracowany wspólnie z partnerem hiszpańskim moduł szkoleń psychologicznych. Ustalono również termin przeprowadzenia pilotażu tych szkoleń przez poszczególnych partnerów projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu zamieszczone są pod adresem www.idol-project.org.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.