facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PREZENTACJA SPRZĘTU DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH

W czwartek 20 stycznia o godz. 11.00 w sali 29 Rektoratu UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 12, odbędzie się prezentacja sprzętu wzmacniającego transmisję dźwięku przeznaczonego dla studentów z dysfunkcją słuchu zakupionego przez Uczelnię przy znaczącym wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezentacja będzie połączona ze szkoleniem studentów korzystających ze sprzętu i dopasowaniem go do ich indywidualnych aparatów słuchowych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich studentów niedosłyszących korzystających z programu PFRON „Pitagoras”, a także pracujących z nimi nauczycieli akademickich. Informacji na temat spotkania udziela Konsultant ds. osób niepełnosprawnych, ul. Bankowa 14 pok. 410A, tel. 359 19 98, e-mail: sn@us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.