facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POPRZEMYSŁOWY KRAJOBRAZ ŚLĄSKA - NIECHCIANA PERŁA W KORONIE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Polski Klub Ekologiczny zapraszają na wykład Poprzemysłowy krajobraz Śląska - niechciana perła w koronie, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi Senator RP Kazimierz Kutz. Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 stycznia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2004/2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.