facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - NOWE PERSPEKTYWY

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych działające na Wydziale Nauk Społecznych oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają na konferencję Działalność gospodarcza - nowe perspektywy, która odbędzie się we wtorek 18 stycznia w siedzibie WNS w Katowicach, ul. Bankowa 11, początek godz. 11.00. Konferencja jest zamknięciem cyklu warsztatów poświęconych rozwijaniu postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej wśród młodzieży oraz popularyzowaniu praktycznych informacji dotyczących prowadzenia własnej firmy, korzystania z różnych form wsparcia (w tym finansowego) na pierwszym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Poruszone zostaną zagadnienia funkcjonowania sektora MŚP w gospodarce rynkowej, specyfiki województwa śląskiego, nisz rynkowych, szans rozwoju firm w różnych branżach, podstawowych zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz możliwości udzielenia wsparcia merytorycznego i finansowego dla przedsiębiorców. Program konferencji: Prof. dr hab. Antoni Witosz (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ): Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach prawnych Emilia Peśla (Biuro Promocji Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy): Metody pośrednictwa pracy z zagranicą Aleksandra Herba (Kierownik Działu Doradztwa i Funduszy Europejskich Regionalnej Izby Gospodarczej): Możliwości w zakresie funduszy strukturalnych dla sektora MSP Roman Cierpioł (Kierownik Wydziału Promowania Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Urzędu Pracy): Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej Podsumowanie: Praktyczne wnioski z prowadzenia działalności gospodarczej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.