facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Lepsze czy gorsze jutro?

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 24 maja 2001 r. na kolejny wykład z cyklu WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Tym razem wykład zatytułowany Lepsze czy gorsze jutro dla środowiska Śląska po wejściu Polski do Unii Europejskiej? wygłosi Poseł na Sejm RP oraz były Przewodniczący Sejmowej Komisjii Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dr Jan Rzymełka. Więcej informacji na stronie: www.sejm.gov.pl/~pos3472 Można również zadawać pytania przed wykładem wysyłając e-mail pod jeden z adresów: Jan.Rzymelka@sejm.gov.pl lub jrzymelka@silesia-region.pl Przypominamy, że wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9, w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2000/2001 kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu a studentom U.Śl. umożliwia zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.