facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Zbigniew Majka z Zakładu Gorącej Materii w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład Jak eksperyment BRAHMS obserwuje miniaturę Wielkiego Wybuchu? Konwersatorium odbędzie się w środę 12 stycznia o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Akcelerator RHIC w Brookhaven National Laboratory (USA) przyspiesza od roku 2000 ciężkie jądra atomowe do energii 100 GeV/nukleon. Kolizja jąder atomowych o tak gigantycznych energiach prowadzi do powstania warunków, w których może nastąpić wytworzenie przewidywanego stanu materii nazwanego plazmą kwarkowo-gluonową. Akceptowana obecnie teoria ewolucji Wszechświata zakłada, że materia w takim właśnie stanie istniała w kilka mikrosekund po Wielkim Wybuchu. Wykład zaprezentuje badania eksperymentalne, które mają na celu wytworzenie i zbadanie tego nowego stanu materii, który zaistnieje na krócej niż 10 do minus 23 sekundy i będzie się charakteryzował temperaturą rzędu 10 do 12 Kelwinów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.