facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WSPÓLNIE Z POLICJĄ - PRAKTYKI I WOLONTARIAT

Z inicjatywy Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach Uniwersytet Śląski włącza się w działania związane z pomocą ofiarom przestępstw. Studenci zaangażowanych we współpracę wydziałów będą uczestniczyli na zasadach praktyk studenckich i wolontariatu w pracach punktów konsultacyjnych dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw. Obecnie pomoc tego rodzaju jest prowadzona przez różne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. W wielu przypadkach okazuje się jednak niewystarczająca. Studenci Uniwersytetu Śląskiego zdobywający doświadczenie zawodowe mają możliwość włączenia się w tworzenie skuteczniejszego systemu pomocy. Praca w punktach konsultacyjnych będzie wykonywana pod kierunkiem opiekuna praktyki i obejmie czynności związane z posiadaną przez studenta wiedzą i umiejętnościami. Pod względem formalnym praktyki będą zorganizowane według założeń programowych praktyk Uniwersytetu Śląskiego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Komendant Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadinspektor Kazimierz Szwajcowski. We współpracę zaangażowane zostaną Wydziały: Prawa i Administracji, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych oraz Teologiczny. Na każdym z wydziałów odbędą się spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych prowadzone przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji. Pierwsze spotkanie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbędzie się w czwartek 16 grudnia o godz. 9.30 w auli Wydziału, Katowice, ul. Grażyńskiego 53. Kwestionariusz zgłoszenia udziału w praktyce/wolontariacie będzie można pobrać ze strony internetowej Biura Promocji i Karier UŚ a następnie wypełniony odesłać na adres: bpik@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.