facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 14 grudnia o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia, zatwierdzenie regulaminu wyborczego Uczelnianej Komisji Wyborczej, zmiany w Statucie UŚ oraz uchwała o przystąpieniu Uczelni do spółki z o.o. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.