facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O Symetriach i Prawach Podobieństwa w Przyrodzie - konwersatorium PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym: Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa i Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa wygłosi wykład pt.: O Symetriach i Prawach Podobieństwa w Przyrodzie. M. C. Escher: 'Niebo i Woda'Klasyczna krystalografia poucza nas, że w przyrodzie nie istnieją kryształy z pięciokrotną osią symetrii. Jednak już od połowy lat 80-tych znamy i badamy materiały nazywane quasi-kryształami, które z jednej strony mają uporządkowanie dalekiego zasięgu podobnie jak klasyczne kryształy, z drugiej zaś strony ich grupy punktowe symetrii zawierają właśnie pięciokrotne osi symetrii, co – jak wiadomo – wyklucza periodyczność, czyli symetrię translacyjną sieci krystalicznej. Nawiasem mówiąc, odkrycie tego zjawiska wywołało taką sensację, że wiadomość o nim trafiła do gazet jako wiadomość o odkryciu nowego stanu materii. O quasi-kryształach możemy powiedzieć, że są samopodobne. Analogiczne własności samopodobieństwa znamy z modnej nauki o fraktalach. Mniej wiemy natomiast o tym, jakie prawa podobieństwa „obowiązują” w przyrodzie ożywionej, np. jakie prawa rządzą wielkością ptasich jaj i czasem ich inkubacji. Wykład poświęcony będzie analizie pojęcia symetrii i podobieństwa zarówno w przyrodzie „ożywionej” jak i „nieożywionej” oraz postawieniu kilku otwartych pytań co do roli tych pojęć w naszym rozumieniu świata. Konwersatorium odbędzie się dnia 23 maja 2001 r. (środa) o godz. 14.00 w SA III Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.