facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia z YoshiPrivate Investment S.A.

27 lipca 2012 r. o godz. 10.30 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, a firmą YoshiPrivate Investment S.A., której przedstawicielem będzie Marcin Sprawka, wiceprezes zarządu YoshiPrivate Investment S.A.


Istniejąca od 2011 roku spółka YoshiPrivate Investement S.A. zajmuje się kompleksowym doradztwem biznesowym i inwestycyjnym, które ułatwia start w przestrzeń biznesu. Firma stawia sobie za zadanie zarówno wszechstronną promocję obiecujących inicjatyw biznesowych, jak i umożliwienie potencjalnym inwestorom zapoznania się z szerokim wachlarzem kreatywnych pomysłów.


Podpisanie umowy pozwoli na podjęcie współpracy na rzecz komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego. Wśród szczegółowych planów kooperacji znalazły się m.in. opiniowanie przez uczelnię projektów spółki o charakterze naukowo-technicznym przed ich wdrożeniem czy organizacja praktyk studenckich dla studentów UŚ.
 


O wydarzeniu napisał serwis „onet.pl” w artykule pt. „Start w biznesie dla projektów badawczych uniwersytetu”. (28.07.2012).

O wydarzeniu napisał serwis PAP Nauka w Polsce w artykule pt. „Start w biznesie dla projektów badawczych Uniwersytetu Śląskiego” (31.07.2012)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.