facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SEMINARIUM NA TEMAT KSZTAŁCENIA ON-LINE

W poniedziałek 13 grudnia o godz. 14.00 w Zakładzie Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, w Sosnowcu, ul. Będzińska 39, odbędzie się seminarium na temat kształcenia on-line. W seminarium mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Uczelni zainteresowani stanem rozwoju prac na temat kształcenia na odległość. Program seminarium: 14.00-14.20 prof. zw. dr hab. inż. Jan Piecha: Zasady projektowania i ewaluacji pakietów dla e-learning 14.20-14.40 mgr Tomasz Para: Prezentacja serwera usług kształcenia na odległość 14.40-15.30 Prezentacja ćwiczeń laboratoryjnych w trybie on-line

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.