facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTOŚCI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

W piątek 17 grudnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53, odbędzie się uroczystość nadania auli Wydziału imienia profesora Józefa Pietera oraz spotkanie naukowe Rady Wydziału z Międzynarodową Radą Naukową kwartalnika The New Educational Review. Początek uroczystości o godz. 12.00. Społeczność Wydziału Pedagogiki i Psychologii obierając za patrona auli profesora Józefa Pietera pragnie w ten sposób uhonorować wybitnego psychologa, pedagoga i filozofa, organizatora i rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, jednego z pierwszych orędowników idei powstania Uniwersytetu Śląskiego. Prof. Józef Pieter (1904-1989) był autorem Słownika psychologicznego, którego drugie wydanie ukazało się w bieżącym roku i jest dostępne w księgarniach Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości wezmą udział władze Uczelni, przedstawiciele Wydziału, a także zaproszeni goście: członkowie rodziny Profesora, dyplomaci z Republiki Czech i Republiki Słowacji i przedstawiciele uczelni założycielskich czasopisma The New Educational Review: Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze oraz Uniwersytetu Karola w Pradze. Po uroczystości odbędzie się spotkanie założycieli czasopisma naukowego The New Educational Review, jego Międzynarodowej Rady Naukowej oraz władz Uniwersytetu Śląskiego. Celem spotkania będzie dokonanie oceny w rocznicę istnienia czasopisma oraz omówienie dalszych wspólnych działań mających na celu wprowadzenie go na Listę Filadelfijską. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.