facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STYL PÓŹNY W KULTURZE

Katedra Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami konferencji Styl późny w kulturze, która odbędzie się od 13 do 15 grudnia w Akademii. Tematyka konferencji nawiązuje do podjętej kilka lat temu przez obie Uczelnie wielowątkowej i interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej postrzegania i nazywania zmian zachodzących w kulturze Zachodu i obowiązującego w niej systemu wartości. Zmiany te ściśle związane są ze wstrząsem egzystencjalnym, jaki przeżył świat 11 września 2001 roku, które obejmują zarówno styl życia, jak i styl myślenia, refleksji filozoficznej, stylistycznej, artystycznej. W tym kontekście kluczowe staje się pojęcie „stylu późnego”, które pomaga na nowo określić się światu poprzez nowe definicje zjawisk, jako: późne, schyłkowe oraz wczesne, nowe. W ramach konferencji odbędą się liczne sesje z udziałem specjalistów wielu różnych dziedzin naukowych i artystycznych reprezentujących różne polskie uczelnie, a także koncerty muzyczne. Szczegółowy program konferencji oraz zakres problematyki

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.