facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROMOCJA KSIĄŻKI SPORY O PRZEDMIOT POZNANIA

We wtorek 14 grudnia o godz. 17.00 w Sali Audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbędzie się promocja książki prof. UŚ dr. hab. Krzysztofa Wieczorka Spory o przedmiot poznania, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Podczas spotkania autor książki zapozna zebranych z jej tematyką oraz przedstawi swój dotychczasowy dorobek naukowy. Spotkanie zakończy jazzowy minirecital Mai Winkler. Spory o przedmiot poznania Czy filozofia europejska po Kancie i Heglu może jeszcze bronić pozycji realistycznych? Czy świat realny w swym rzeczywistym kształcie jest tym, co faktycznie poznajemy? Czy można poznać coś, co nie istnieje? Czy wszyscy poznajemy tę samą prawdę o świecie, czy każdy z nas ma swoją własną prawdę, nieporównywalną z niczyją inną? Czy wiedza obiektywna to mit, czy rzeczywistość? Te i wiele podobnych pytań stawiali sobie filozofowie od zawsze. Szczególne nasilenie refleksji teoriopoznawczej przypada na ostatnie lata XIX i pierwsze dekady XX wieku, gdy „człowiek europejski” (by użyć terminu Husserla) zwątpił w siebie i we własną zdolność rozumienia świata. W tym wyjątkowo płodnym intelektualnie okresie padają na nowo podstawowe pytania, problemy i stanowiska ulegają radykalizacji, a metody badawcze stają się coraz bardziej subtelne. Książka prof. Krzysztofa Wieczorka zawiera zbiorowy portret intelektualny szczególnej generacji myślicieli europejskich, żyjących na progu XX stulecia. Ludzie ci bardzo poważnie traktowali swe powołanie poszukiwaczy i miłośników prawdy. Stawiali sobie wysokie wymagania – zarówno naukowe, jak moralne. Spierali się między sobą z pasją, ale i z wzajemnym szacunkiem. Odkrywali w tych sporach nowe prawdy i powoływali do istnienia nowe, niejednokrotnie do dziś aktualne kierunki filozoficzne. Prof. UŚ dr hab. Krzysztof Wieczorek ur. w 1956 r. w Bytomiu. Mieszka w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Studiował matematykę, filozofię i teologię. Stypendysta KAAD we Freiburgu. Praca magisterska z logiki (1978), doktorat UŚ (1986): Polska filozofia spotkania, habilitacja UŚ (1994): Levinas a problem metafizyki. Od 1978 roku pracuje w Instytucie Filozofii UŚ, obecnie na stanowisku kierownika Zakładu Logiki i Metodologii. Autor czterech książek: Dwie filozofie spotkania: J. Tischner – A. Nowicki (1990); Levinas a problem metafizyki (1992); Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego (1998); Spory o przedmiot poznania (2004). Współpracuje naukowo z ośrodkami w RFN, Czechach i na Słowacji. Interesuje się epistemologią, filozofią dialogu, historią fenomenologii, filozofią kultury, aksjologią.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.