facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CXIV promocja doktorska

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 15 grudnia 2009 r. o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma:

6 osób

dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma:

25 osób

dyplomy doktora w dziedzinie sztuk filmowych otrzymają:

2 osoby

Kandydaci do promocji stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskali w następującej jednostce:

Wydział Nauk Społecznych 5 osób
Wydział Pedagogiki i Psychologii 1 osoba

Kandydaci do promocji stopnie naukowe doktora uzyskali w następujących jednostkach:

Wydział Nauk Społecznych 14 osób
Wydział Pedagogiki i Psychologii 11 osób
Wydział Radia i Telewizji 2 osoby

Podsumowanie

5 doktorów habilitowanych:

 • 5 pracowników Uniwersytetu Śląskiego

25 doktorów w tym:

 • 7 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • 18 pracowników innych uczelni i instytucji
  • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademii Jana Długosza w Częstochowie
  • Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
  • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
  • Zakładu Karnego w Pińczowie
  • Szkoły Podstawowej w Katowicach
  • Telekomunikacji Polskiej w Katowicach
  • Muzeum Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:

- Wydział Nauk Społecznych - 4 osoby
- Wydział Pedagogiki i Psychologii - 1 osoba

doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:

- Wydział Nauk Społecznych - 12 osób
- Wydział Pedagogiki i Psychologii - 11 osób
- Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego - 2 osoby

stopień naukowy doktora uzyskało w Uniwersytecie Śląskim 3535 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 501 osób

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.