facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca projekt „Diagnoza problemów społecznych…”

Dobiega końca realizacja projektu badawczego „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” – wspólnego przedsięwzięcia Urzędu Miasta Katowic (lidera projektu) i Uniwersytetu Śląskiego. Badania z zakresu polityki społecznej prowadzone były na terenie Katowic w celu zdiagnozowania problemów, barier i ograniczeń społecznych istniejących w mieście. Opracowanie przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego dokładnej mapy sytuacji społecznej w mieście, z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych, miało umożliwić lepsze funkcjonowanie organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. pomocą społeczną. Główne cele projektu to: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych, szczegółowe określenie obszarów nierówności społecznej.

Obecnie zakończone zostały badania opinii mieszkańców Katowic, uczniów katowickich szkół, pracowników instytucji i organizacji oraz klientów instytucji pomocy społecznej. Zebrane dane zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 29 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie poprowadzą naukowcy zaangażowani w projekt. W konferencji udział weźmie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.