facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE JURY KONKURSU IM. MARKA KUCZMY

W sobotę 4 grudnia o godzinie 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14 odbędzie się posiedzenie jury ogólnopolskiego konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych. Podczas uroczystej części posiedzenia zostaną rozdane dyplomy laureatom konkursu za rok 2002. Pierwszą i drugą nagrodę w konkursie zdobyły prace prof. UŚ dr. hab. Macieja Sablika z Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. W spotkaniu weźmie udział prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.