facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ODNAWIAMY PAULIŃSKIE INKUNABUŁY

W poniedziałek 29 listopada w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nastąpi podpisanie porozumienia pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem a o. prof. PAT dr. hab. Andrzejem Napiórkowskim, Przeorem Klasztoru OO. Paulinów na Skałce w Krakowie. Porozumienie dotyczy wykonania przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego UŚ pełnej konserwacji wybranego zabytkowego materiału bibliotecznego będącego własnością klasztoru. W spotkaniu obok JM Rektora UŚ i o. Przeora Klasztoru wezmą udział: o. mgr lic. Robert Jasiulewicz – I Podprzeor Klasztoru, prof. dr hab. Wiesław Banyś – Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu oraz prof. dr hab. Leonard Ogierman z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.