facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze

13 czerwca 2012 r. podpisana została umowa wykonawcza do umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji. Dokument ze strony Uniwersytetu Śląskiego podpisał JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak. Ze strony gości umowę sygnował dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Podpisanie umowy wykonawczej i robocze dyskusje w trakcie wizyty partnerów z Nitry mają służyć przygotowaniu i realizacji konkretnych projektów badawczych z zakresu gemmologii oraz szkolenia gemmologicznego studentów z Nitry.

Impulsem do podjęcia współpracy była pierwsza praca magisterska dotycząca identyfikacji diamentów syntetycznych napisana przez magistranta z Nitry, pod opieką prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka i dr. Włodzimierza Łapota, w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrologii Uniwersytetu Śląskiego. Katedra dysponuje najlepiej wyposażonym Laboratorium Gemmologicznym w Polsce, powstałym dzięki finansowemu wsparciu UE.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.