facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STYPENDIA I KONTA - OSTATNIE DNI WYPŁAT

Jeszcze tylko do piątku 19 listopada będą trwały wypłaty świadczeń pomocy materialnej, obejmujące stypendia dla studentów studiów zaocznych i wieczorowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br. Pierwsza wypłata świadczeń na obecny rok akademicki nastąpi w grudniu, z wyrównaniem od października. Szczegółowe informacje, harmonogram wypłat oraz ważny komunikat władz uczelni dotyczący sposobu wypłaty stypendiów w serwisie internetowym dla studentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.