facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II SPOTKANIA POPIOŁKOWSKIE

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek zapraszają na II Spotkania Popiołkowskie, podczas których zaproszeni goście będą rozważali kwestie związane z kulturą i edukacją na Śląsku. Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 listopada o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej. Program spotkania: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Dłotko: Matematyka na Górnym Śląsku – rola Uniwersytetu Śląskiego w jej rozwoju Mgr Teresa Baranowska: Korzenie szkolnictwa średniego w Katowicach Dr Zbigniew Kadłubek: W drodze do tożsamości (Górno) Ślązaków Prof. dr. hab. Wojciech Świątkiewicz: Familoki i blokowiska. Społeczności lokalne balastem tradycji czy tworzywem przyszłości?

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.