facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DZIECKO W ŚWIECIE WIEDZY INFORMACJI I KOMUNIKACJI

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej oraz Zakład Pedagogiki Medialnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są organizatorami konferencji naukowej Dziecko w świecie wiedzy informacji i komunikacji, która odbędzie się w środę i czwartek 17 i 18 listopada w siedzibie Wydziału, w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Szczegółowe informacje i program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.