facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Henryk Bem z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej przy Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej wygłosi wykład Środowiskowe i zdrowotne skutki militarnego wykorzystania zubożonego uranu. Konwersatorium odbędzie się w środę 17 listopada o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. W ostatnim okresie, w związku z udziałem polskiej misji wojskowej w Iraku, również na łamach krajowych dzienników czy periodyków pojawiają się sensacyjne doniesienia o groźnym narażeniu personelu tej misji na związki uranu, podobnie jak miało to miejsce z amerykańskimi weteranami Wojny w Zatoce w 1991 r. Wiąże się to z faktem, że teren Iraku był dwukrotnie: w 1991 i 2004 roku obszarem intensywnego użycia pocisków zawierających rdzenie z tzw. zubożonego uranu, tj. pierwiastkowego uranu po częściowym wydzieleniu z niego rozszczepialnego izotopu U-235. Ze względu na militarne zalety tej broni (większa zdolność penetracji osłon i piroforyczne własności uranu), nie wydaje się aby państwa nią dysponujące, w razie konfliktu zrezygnowały z jej użycia. Tym bardziej, że pocisków tych nie można zakwalifikować do broni chemicznej czy jądrowej i z punktu widzenia prawa międzynarodowego użycie tej broni nie podlega zakazowi czy moratorium. W referacie przedstawione zostaną niektóre fizykochemiczne właściwości zubożonego uranu, jego zachowanie się w środowisku oraz obiektywna ocena spowodowanego nim zagrożenia dla ludności w wyniku zastosowania militarnego w wojnach: w Zatoce Perskiej w 1991 r i na terenie byłej Jugosławii. Autor w latach 1989-95 pracował jako konsultant ds. ochrony przed promieniowaniem w Ministerstwie Zdrowia Kuwejtu i osobiście zainicjował i zrealizował szeroki program pomiarów radioaktywności tamtejszego środowiska bezpośrednio po Wojnie w Zatoce, a obecnie przy współpracy z Kuwait University prowadzi dalsze badania w tej dziedzinie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.