facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich

Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ, Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają na międzynarodową konferencję Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich (Wizualizacja w literaturze), która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2001 r. w Ustroniu. PROGRAM KONFERENCJI : 18 maja (piątek) 9.00-13.00 Sesja plenarna Prof. dr hab. Edward Możejko (Kanada/Katowice): Literatura a sztuki wizualne: próba klasyfikacji współzależności Prof. dr hab. Joanna Ślósarska (Łódź): Obrazowanie w literaturze i malarstwie XX wieku - dynamika obiektów w wielowymiarowej czasoprzestrzeni Prof. dr hab. Seweryna Wysłouch (Poznań): Inny opis? Wizualizacja a pojęcie epickości Dr hab. Barbara Sienkiewicz (Poznań): Ikonosfera miasta futurystycznego Prof. dr hab. Anna Krajewska (Poznań): Dramaty lustrzane Prof. dr hab. Tadeusz Miczka (Katowice):Literatura filmowa-literatura telewizyjna-literatura multimedialna. Od ikonizacji słowa do interaktywnego pisania i czytania 13.00 - 14.00 Przerwa 14.00-18.00 Obrady w sekcjach Sekcja I Prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (Katowice): Ok[n]o obrazu. Wokół teorii twórczości nadrealizmu Dr Paweł Jędrzejko (Katowice): Obrazy z ekfrazu Dr Marko Juvan (Lublana/Słowenia): Metaforika knijge, slikarstva in elektronskih medijev v sodobni slovenski poeziji Doc dr. Irena Novak-Popov (Lublana/Słowenia): Premiki vizualne imaginacije v sodobni slovenski poezji (od neoavantgarde do postmodernizma) 16.00-16.15 Przerwa Dr Adam Dziadek (Katowice): Relacja tekst-obraz. Próba charakterystyki typologicznej Dr hab. Krzysztof Jarosz (Katowice): Wizualizacja procesu kreacji artystycznej jako temat powieści “Noé” Jeana Giono Prof. Anna Gural-Migdal (Edmonton/Kanada): “L`Amant de la Chine du Nord” de Marguerite Duras:”scéno-texte” et “ciné-roman” Prof. Edmond Nogacki (Valenciennes/Francja): Support et peinture dans les textes d`André du Bouchet Prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik (Katowice): Przestrzenne figury drogi wojownika w powieści Dino Buzzatiego“Pustynia Tatarów” Sekcja II Prof. PhDr. Tibor Žilka (Nitra/Słowacja): Vizualizácia poézie Dr Robert Cieślak (Szczecin): Co widzą poeci? Funkcje obrazu w liryce polskiej XX wieku Prof. PhDr.Valér Mikula (Bratysława/Słowacja): Obraz v slovenskej poézii 60. rokov Dr Michał Kopczyk (Katowice): Czy można opisać obraz? Problem przekładu intersemiotycznego w eseistyce Zbigniewa Herberta 16.00-16.15 Przerwa Dr Romuald Cudak (Katowice): Wizualizacja poezji a problem gatunku Prof. dr hab. Tomasz Stępień (Katowice): Poezja ulicy Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski (Katowice): “Powidoki“ Marka Nowakowskiego - współczesna odmiana obrazka literackiego PhDr. Mária Valentová (Nitra/Słowacja): Portrét ako literárny žáner 19 maja (sobota) 9.00-13.00 Obrady w sekcjach Sekcja I Dr hab. Ewa Wąchocka (Katowice): Obraz, rysunek, scena. Motywy malarskie w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza Dr Grażyna Starak (Katowice): Generowanie obrazów na scenie teatru Antoine`a Artauda (rola przestrzeni i gestu w koncepcji Antoine`a Artauda) Dr Violetta Sajkiewicz (Katowice): Pokój z widokiem na ekran. Ikony, idole i symulacje w teatrze polskim lat 90 PhDr. Dagmar Inštitorisová (Nitra/Słowacja): Predstav v recepcjii dramatického textu Dr Lucyna Spyrka (Katowice): Multiplikacje przestrzeni w dramatach Stanislava Štepki 13.00-14.00 Przerwa Dr Irena Urbaniak (Łódź): Ich - Erzählung jako przedstawienie. Na materiale prozy polskiej Dr hab. Lech Miodyński (Katowice): Prototyp nowego “imaginarium“ literatur południowosłowiańskich Mgr Patrycjusz Pająk (Warszawa): Sobowtóry w prozie Frana Galovicia i Ulderiko Donadiniego Prof. PhDr. Ivo Pospíšil (Brno/Czechy): Vizualizace v komplexu uměleckých detailů v románu Oty Filipa "Sedmý životopis" Dr Niko Jež (Lublana/Słowenia): Obraz w dyskursie autorskim. Z problemów narracji u Bartolda i Witkiewicza. Sekcja II Prof. dr hab. Józef Zarek (Katowice): Kubizm a zainteresowanie wizualnością w czeskiej literaturze lat 20-tych XX w. Dr Katarzyna Żemła (Katowice): Architektura Moskwy Prof. dr Miran Hladnik (Lublana/Słowenia): Slikovno v slovenski literarni zgodovini Mgr Marcin Rychlewski (Poznań): Wokół impresjonizmu w poezji 13.00-14.00 Przerwa Dr Aleksandra Grzybowska (Katowice): W labiryncie sakralności w “Pamiętniku wiejskiego proboszcza“ G. Bernanosa Mgr Magdalena Zdrada-Cok (Katowice): W kręgu van Eycka, Patinira, Boscha, Bruegla, Dürera. Estetyka Północy w “Kamieniu filozoficznym“ Marguerite Yourcenar Mgr Anna Moszczyńska (Łódź): Reprezentacje natury w poezji Anny Kamieńskiej Dr Violetta Mantajewska (Katowice): “Mitotwórstwo w kinematografie”. Kilka uwag o kosmicznej obrazowości powieści “Petersburg” Andrieja Biełego 20 maja (niedziela) 9.00-13.00 Sesja plenarna Dr Stanisław Piskor (Katowice): Wizualizacja-konwencja-postawa Mgr Alina Świeściak (Katowice): Obraz - słowo - konwencja w poezji polskiej roczników sześćdziesiątych Dr hab. Anna Bednarczyk (Łódź): Wizualizacja tekstu w oryginale i w przekładzie Prof. dr hab. Bożena Tokarz (Katowice): Graficzne i pojęciowe środki organizowania widzenia poetyckiego 13.00 Zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.