facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

W środę 10 listopada o godz. 13.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, odbędzie się spotkanie inaugurujące działalność Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (Internationales Zentrum für Nachhaltigkeit und Informationsgesellschaft). Centrum jest wspólną inicjatywą UŚ oraz niemieckiego Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme w Cottbus. Funkcję kierownika Centrum będzie pełnił prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, funkcję zastępcy: Prof. Dr. Gerhard Banse z Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanug und Informationssysteme Cottbus. W spotkaniu weźmie udział Prof. Dr.–Ing. Uwe Meinberg, Dyrektor Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme w Cottbus, Stefan Kern z Referatu Naukowego Ambasady Niemieckiej w Polsce, przedstawiciele władz lokalnych oraz pracownicy Wydziałów i Instytutów UŚ. Celem Centrum jest szeroko rozumiana integracja różnych dziedzin badawczych, poprzez profilowanie istniejących oraz generowanie nowych programów kształcenia, wspieranie współpracy międzynarodowej oraz rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa informacyjnego w Europie. Działalność Centrum będzie polegała na wspieraniu interdyscyplinarnych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa informacyjnego, które obejmują przede wszystkim: - kształcenie studentów (studia uzupełniające, studia podyplomowe) oraz oferty dokształcania dla różnych grup zawodowych - projekty badawcze oraz projekty realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami oraz administracją - działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.