facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE - CELE I SPOSOBY REALIZACJI

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Edukacja ekologiczna w szkole - cele i sposoby realizacji, organizowany w ramach XIII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Marcin Howaniec z Wyższej Górnośląskiej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach. Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2004/2005

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.