facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Bożena Hilczer z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosi wykład Funkcjonalizacja ferroelektrycznych polimerów. Konwersatorium odbędzie się w środę 3 listopada o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Materiałami funkcyjnymi nazywamy materiały, które są przystosowane do spełniania jednocześnie funkcji zbierania informacji, jej przetwarzania i kontroli. W grupie tych materiałów wyróżniają się ferroelektryki, gdyż wykazują one równocześnie własności piezo- i piroelektryczne, a więc przy ich zastosowaniu można przetwarzać sygnał elektryczny, mechaniczny i cieplny podany na wejściu na sygnał prądowy (ładunek elektryczny) oraz deformację mechaniczną na wyjściu i funkcje te można realizować jednocześnie w tym samym materiale. Do zastosowań nadają się szczególnie ferroelektryczne polimery i relaksory polimerowe, ponieważ ich własności można dobrać do wymagań aplikacyjnych, maja małą impedancję akustyczną i można z nich wytwarzać tanie elementy o dużych powierzchniach i dowolnych kształtach. Wielkością, charakteryzującą materiały do zastosowań w przetwornikach elektromechanicznych, aktuatorach i różnego rodzaju sensorach jest współczynnik efektywności (figure of merit), którego wielkość jest określona wartością przenikalności elektrycznej i strat dielektrycznych. Podczas wykładu zostaną przedstawione chemiczne i radiacyjne metody modyfikacji odpowiedzi dielektrycznej ferroelektrycznych polimerów typu polifluorku winylidenu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.