facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA HENRYKA WRÓBLA

okładka We wtorek 26 października jubileusz 70. urodzin będzie obchodził prof. zw. dr hab. Henryk Wróbel, pracownik Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego im. Prof. Zbigniewa J. Nowaka w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1. W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja książki Jubilata: Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, zawierającej ponad dwadzieścia artykułów opublikowanych w kraju i za granicą. Profesor Henryk Wróbel jest związany z Uniwersytetem Śląskim od początków jego istnienia, będąc wcześniej wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Kierował Zakładem Współczesnego Języka Polskiego, w roku 1981 był Prodziekanem Wydziału Filologicznego UŚ, od roku 1981 do 1984 dyrektorem Instytutu Języka Polskiego. W latach 1984-1999 pracował w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Katowicach, Komisji Językoznawstwa i Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie, członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN (w latach 1990-1992 jej wiceprzewodniczący, w latach 1993-1998 przewodniczący); w latach 1984-86 członek Rady naukowej Instytutu Słowianoznawstwa PAN. Od roku 1981 do 1984 redaktor naukowy Wydawnictw Polonistycznych i Slawistycznych UŚ, członek Komitetu Redakcyjnego rocznika „Polonica”, a w latach 1996-2000 jego przewodniczący. Autor i współautor wielu publikacji z dziedziny językoznawstwa. Prowadzi badania nad teorią gramatyki, morfologią i składnią. Jego specjalnością naukową są języki zachodniosłowiańskie, szczególnie bohemistyka i polonistyka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.