facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MULTIMEDIALNA LEKCJA WYCHOWAWCZA SEJMU RP

W dniu 18 maja 2001 r. (piątek) w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się Konferencja Okrągłego Stołu pod tytułem "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego", która jest częścią tegorocznych obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji. Grupa Kapitałowa Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach projektu "Internet dla szkół" zaprasza uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w tym wydarzeniu za pośrednictwem transmisji internetowej, która odbędzie się na stronie www.portal.pl. Dyskusję przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, naukowców oraz dziennikarzy o szansach, jakie stwarza Internet dla rozwoju Polski, można śledzić na żywo w dniu 18 maja br. (piątek) na stronie www.portal.pl w godzinach 11.00 – 14.00. Ponadto – w czasie transmisji za pośrednictwem czatu, będziecie mogli podzielić się swoimi opiniami na temat Konferencji z uczniami z innych szkół. Zapraszamy! Harmonogram Konferencji Okrągłego Stołu: 11:00 Rozpoczęcie przez prowadzącego obrady Ministra Nauki prof. Andrzeja Wiszniewskiego 11:10 Słowo Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. 11:20 Słowo Wiceprezesa RM, Ministra Gospodarki Janusza Steinhoffa 11:30 Wystąpienie Ministra Łączności Tomasza Szyszko 11:40 Wystąpienie Prezesa SEP prof. Stanisława Bolkowskiego 11:45 Wystąpienie Przewodniczącego Poselskiego Zespołu na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Posła Kosmy Złotowskiego 11:55 Prezentacja Tez i Założeń Konferencji Okrągłego Stołu - Andrzej M. Wilk 12:05 Prezentacja założeń programu e-Polska – Wiceminister Sławomir Kopeć 12:15 Dyskusja część I 12:45 Przerwa 13:05 Dyskusja część II 13:55 Podsumowanie Prowadzącego Konferencję - prof. Andrzej Wiszniewski Zapraszamy! Zespół TP Internet

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.