facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III polsko-niemiecka konferencja pt. „Zrównoważony rozwój...”

W dniach 25–27 listopada 2009 r. Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Forschungszentrum Karlsruhe oraz Fraunhofer Centrum Europy Środkowej i Wschodniej organizują III polsko-niemiecką konferencję pt. „Zrównoważony rozwój. Od naukowego badania do politycznej strategii”.

Konferencję otworzy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Sympozjum będzie tłumaczone symultaniczne w dwóch językach: polskim i niemieckim.

Patronat nad konferencją objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor GWSH w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska prof. dr hab. Tomasz Winnicki, minister środowiska prof. dr hab. Maciej Nowicki, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Cele konferencji

Program konferencji
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.