facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU UNIWERSYTET SZANS

Projekt "Uniwersytet szans" to kierowany do studentów i absolwentów cykl bezpłatnych szkoleń (przygotowujących do poszukiwania pracy) oraz spotkań z przedstawicielami instytucji i firm (prezentującymi m.in. różne formy zatrudnienia, ścieżek kariery oraz przedstawiającymi oferty pracy i praktyk). Szkolenia dotyczą trzech tematów: 1) aktywnego poszukiwania pracy, 2) sporządzania dokumentów aplikacyjnych, 3) rozmowy kwalifikacyjnej i innych metod rekrutacji. Każde z tych szkoleń odbędzie się pięć razy, co powinno umożliwić udział wszystkim zainteresowanym osobom. Cykl szkoleń rozpoczyna się 18 października - zapraszamy! Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkoleń dostępne są na stronie internetowej Biura Promocji i Karier (sekcja „kariera”, podstrona „szkolenia”), gdzie znajduje się również specjalny formularz umożliwiający zapisywanie się poprzez Internet. Zapisy przyjmowane są także telefonicznie (tel. 359-19-82), e-mailem (bpik@us.edu.pl) lub osobiście w BPiK (Katowice, ul. Bankowa 12A). Uwaga: zapisy przyjmowane są nie wcześniej niż 7 dni przed danym szkoleniem - nie ma możliwości wcześniejszego zapisania się na kolejne szkolenia z wyprzedzeniem! W najbliższym czasie zostanie ogłoszony również szczegółowy harmonogram drugiej części projektu "Uniwersytet szans" - cyklu spotkań z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami. Projekt „Uniwersytet szans”, przygotowany przez Biuro Promocji i Karier, został nagrodzony grantem Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój działalności Akademickich Biur Karier w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.