facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

W czwartek 14 października o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, odbędzie się uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych przyznanych pracownikom UŚ. Odznaczenia przyjmą: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prof. dr hab. Karol Baron Prof. Eugeniusz Delekta Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Złoty Krzyż Zasługi Prof. dr hab. Wiesław Banyś Prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk Prof. UŚ dr hab. Irena Bukowska-Floreńska Prof. dr hab. Tomasz Dłotko Prof. dr hab. Henryk Fontański Dr Jan Jelonek Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht Prof. dr hab. Krystian Roleder Prof. dr hab. Ewa Syrek Srebrny Krzyż Zasługi Prof. dr hab. Zbigniew Białas Henryk Fojcik Adiunkt Józef Knopek Dr Mirosław Nakonieczny Dr Hanna Przybyła-Basista Teresa Starczyk Doc. dr hab. Piotr Wojtylak Mgr Urszula Ziegler Brązowy Krzyż Zasługi Celina Jamrozy Dr Mirosława Michalska-Suchanek Mgr Teresa Zięba Medal Edukacji Narodowej Prof. dr hab. Karol Baron Prof. UŚ dr hab. Dorota Ekiert-Oldroyd Dr Marek Gaj Prof. dr hab. Ewa Jędrzejko Dr Urszula Kamińska Dr Danuta Rode Prof. dr hab. Adam Stankowski Mgr Elżbieta Dul-Zarychta Krystyna Kurek Mgr Elżbieta Ożarek Dr Beata Pituła Mgr Bonifacy Szczepanik zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.