facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ruszają zapisy na Wydział Teologiczny UŚ

Kandydaci na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego mogą już od 14 maja składać dokumenty. Jak informowaliśmy już kilkakrotnie, w roku akademickim 2001/2002 ruszają na naszej uczelni teologiczne studia dzienne magisterskie o specjalności pastoralnej (dla kandydatów do święceń kapłańskich) oraz o specjalności nauczycielskiej (dla przyszłych nauczycieli religii). Czynne będą także teologiczne studia zaoczne magisterskie i zaoczne magisterskie uzupełniające o specjalności nauczycielskiej. Kandydaci powinni złożyć: formularz zawierający m.in. podanie i życiorys, świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, a w przypadku studiów uzupełniających - odpis dyplomu licencjata lub dyplomu SN, 4 fotografie (37x52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle), orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do studiów oraz dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (70 zł; z podaniem tytułu wpłaty powinna być ona przekazana na konto GBG SA II o/Katowice 15601111-1430-2700-156). Duchowni powinni także dostarczyć zgodę przełożonych na podjęcie studiów. Tegoroczni maturzyści zobowiązani są do złożenia dokumentów do 13 czerwca, a maturzyści z lat poprzednich - od 14 do 31 maja. Kandydatów czeka egzamin pisemny z języka polskiego i egzamin ustny z języka polskiego oraz z wiadomości z religii z zakresu szkoły średniej. Egzaminy rozpoczną się 2 lipca o godz. 9. Studia zaoczne kosztują 1000 zł za semestr. Pieniądze trzeba wpłacić do 28 września za semestr zimowy i do 15 marca roku przyszłego za semestr letni. Dokumenty należy składać w dziekanacie (Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17a, dyżury: od poniedziałku do czwartku od godz. 10 do 14 i w piątki od godz. 10 do 16). (KAI, "Gazeta Wyborcza", 11-05-2001)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.