facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 28 września o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Podczas posiedzenia zostanie uroczyście odsłonięty portret Rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2002 prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka. Portret namalował Profesor Jerzy Duda-Gracz i przekazał na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w formie darowizny.
senat senat
W porządku obrad znalazły się ponadto m. in. informacja o rekrutacji na studia w roku akademickim 2004/2005, zatwierdzenie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej między Uniwersytetem Śląskim a Centrum Wdrożeniowym Fraunhofera Planowania Systemów Logistycznych i Informacyjnych (Fraunhofer-Anwendungszentrum Logistiksystemplanung und Informationssysteme), sprawozdanie Dyrektora Administracyjnego z działalności administracji Uniwersytetu oraz zatwierdzenie wniosków o przyznanie Złotej Odznaki "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego".
senat senat
Jerzy Duda-Gracz urodził się 20 marca 1941 roku w Częstochowie. W 1968 roku otrzymał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Od 1992 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Reżyserii Telewizyjno-Filmowej na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ. W swoim dorobku ma ponad 150 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w blisko 300 wystawach okręgowych i ogólnopolskich oraz w zagranicznych i międzynarodowych prezentacjach sztuki. Od 1974 roku bierze udział w aukcjach współczesnych dzieł sztuki. Prace Jerzego Dudy Gracza znajdują się w wielu muzeach świata.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.