facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KOLEGIUM REKTORSKO-DZIEKAŃSKIE W CIESZYNIE

W czwartek i piątek 23 i 24 września w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się kolegium Rektorów i Dziekanów Uczelni. Wśród tematów jakie zostaną poruszone podczas obrad znalazły się: kierunki rozwoju badań naukowych na UŚ, przyszłość kształcenia, miejsce i rola cieszyńskiej Filii UŚ w strategii rozwoju Uczelni oraz prezentacje Uniwersyteckiego Systemu Informatycznego i Uniwersyteckiego Systemu Bibliotecznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.