facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROFESOR JAN HAŃDEREK KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ

W czwartek 23 września o godz. 10.00 w I sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, odbędzie się uroczyste spotkanie związane z zakończeniem działalności zawodowej prof. dr. hab. Jana Hańderka, byłego kierownika Zakładu Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki. Pod jego kierunkiem ukształtowała się oryginalna tematyka badań naukowych z zakresu fizyki ferroelektryków. Bogaty dorobek naukowy Profesora znajduje szerokie uznanie w kręgu specjalistów w kraju i za granicą. Do oryginalnych osiągnięć naukowych należą publikacje powstałe w ramach wieloletniej współpracy z międzynarodowym centrum badań naukowych CERN w Szwajcarii i laboratorium MOPS-CLOES na Uniwersytecie Metz we Francji. Profesor Jan Hańderek żywo zaangażowany był w rozwój kadry naukowej, działalność dydaktyczną oraz podejmowanie funkcji organizacyjnych i administracyjnych: przez 12 lat pełnił funkcję prodziekana kierunku fizyka oraz przez 34 lata kierował Zakładem Fizyki Doświadczalnej. Profesor Hańderek należy do nielicznych uczonych i nauczycieli akademickich, którzy są związani z Uniwersytetem Śląskim od początku jego powstania. W spotkaniu kończącym jego aktywność zawodową wezmą udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu oraz prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych, a także władze Instytutu Fizyki, członkowie Rady Instytutu, osoby współpracujące z Profesorem oraz uczniowie. Profesor Hańderek odbierze z rąk JM Rektora UŚ prof. Janusza Janeczka nagrodę I stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.