facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Eutanazja jako wyzwanie

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 17 maja 2001 r. na kolejny wykład z cyklu Forum natura. Tym razem wykład zatytułowany Eutanazja jako wyzwanie wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Przypominanym, że wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9, w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2000/2001 kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu a studentom U.Śl. umożliwia zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.